• 0743 535 338
  • info@ececa.ro

ANUNT SELECTAREA PARTENERILOR

ANUNT SELECTAREA PARTENERILOR

E.CECA S.R.L. anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului intitulat Tineri NEETs – un pas spre viitor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

In documentul de mai jos veti găsi toate detaliile necesare pentru înscriere.

ANUNT SELECTAREA PARTENERILOR.pdf

ececa

Leave your message