• 0743 535 338
  • info@ececa.ro

Publicarea anunțului privind rezultatele selecției

Publicarea anunțului privind rezultatele selecției

Ca urmare a procedurii de selectie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, ECECA S.R.L. a luat decizia ca în cadrul proiectului intitulat Tineri NEETs – un pas spre viitor partenerul 1 să fie Asociația Asura și partenerul 2 să fie Ridal System S.R.L.

ececa

Leave your message